top of page

Avlopp

Vi kan avlopp!
Vi är utbildade på enskilt avlopp via diplomkurs och har flera års erfarenhet av allt från 5-15pe anläggningar. Vi tillhandahåller ett flertal fabrikat på minireningsverk, trekammarbrunnar infiltrationer mm

Vi utför byte av inkommande vatten och avlopp samt anlägger nya enskilda avlopp i Lindesberg - Ramsberg - Storå - Nora- Vedevåg - Frövi - Örebro med omnejd


Allt för att tillgodose kundens behov till bästa kostnad.
Vi samarbetar med Svenskavloppsrening AB

Enskilt avlopp är nåt som vi på MM Gräv & Schakt jobbat med i flera år.

Vi är utbildade hos både FANN och Svensk avloppsrening och vi gör allt från VA utredning till färdigt avlopp.

Vi börjar alltid att göra ett besök vid fastigheten där avloppet ska bytas eller anläggas. Vi gör sedan ritningar och alla ansökningsblanketter för att lämna in detta till kommunen.

 

Det finns olika lösningar för enskilt avlopp och vi diskuterar alltid fram bästa lösning för just dig som kund.

 

Vi anlägger både minireningsverk och markbäddar.

Tveka inte att kontakta oss då ni funderar på nytt avlopp till er fastighet.

Dagvattenlösningar

Dagvatten är tillfälligt avrinnande vatten från t.ex tak på hus och andra byggnader ( regn och smältvatten )

Detta får ej längre ledas ner i samma utsläpp som avloppet då detta kan leda till översvämningar i källare mm samt överbelastning av kummunala reningsverk.

Alternativen för dagvattenavledning är:

  • Leda ut det från stuprör via slang på gräsmattan ( ej att rekommendera då detta kan leda till att fukten leds ner i grunden)

  • Anslutning via stuprör till kommunal dagvattenledning i gatan

  • Anslutning via stuprör till nergrävd uppsamlingstank ( detta vatten kan användas vid torrperioder för t.ex bevattning i trädgården ) och därefter via överfyllnadsrör till dagvattenledning i gatan eller om sådan ej finns, till stenkista

  • Ansluning via stuprör till dike/slänt eller stenkista

cert.png
Kontakta oss för kostnadsfri offert redan idag!
bottom of page