top of page

Skogsentreprenad

Vi utför följande uppdrag för både skogsbolag och privatpersoner:

 • Mindre maskinella gallringar

 • Skotningsuppdrag

 • Dikesrensning ( Diplomerad )

 • Skyddsdikning ( Diplomerad )

 • Vägdikning

 • Byten av vägtrummor

 • Nybyggnad av skogsväg

 • Återställningar

 • Högläggning

 • Buskkklippning

 • Röjning

 • Trädfällning

Kontakta oss för kostnadsfri offert redan idag!
bottom of page